Gebruiksvoorwaarden

De producten, informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties, technische voorzieningen en overige werken op deze website alsmede de lay-out en vormgeving van deze website (‘de werken’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Benelux Merkenwet, de Databankenwet en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder framing mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw. Het opvragen, downloaden en bekijken van de werken en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan voorzover binnen de toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven grenzen.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Stichting Arbouw en/of haar licentiegever(s). Het is niet toegestaan één of meerdere van deze merken en logo’s op een eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting Arbouw of de betrokken licentiegever(s).

© Stichting Arbouw 2016. Alle rechten voorbehouden.