Vragen

Wat is bouwongeval.nl (Storybuilder Bouw)?

Een gratis online tool om ongevallen en bijna-ongevallen in de bouw te registreren. Via een beveiligde omgeving doorloopt u een aantal vragen over het betreffende ongeval. Vervolgens krijgt u inzicht in de oorzaken en direct adviezen om de veiligheid te verbeteren. Met deze maatregelen kunt u ongevallen in de toekomst helpen voorkomen. Bouwongeval.nl bewaart uw registratie zodat deze altijd benaderbaar blijft.

Voor wie is bouwongeval.nl?

Degene die binnen het bouwbedrijf verantwoordelijk is voor het registreren van ongevallen. Dat is de werkgever, preventiemedewerker, arboprofessional of degene die deze taak waarneemt. Deze persoon maakt en beheert de eigen account op bouwongeval.nl en kan ook zelf bijvoorbeeld de uitvoerders autoriseren om een melding te kunnen doen via bouwongeval.nl. Om een account aan te maken is een aansluitnummer van Cordares, A&O services of Centrum Natuursteen nodig.

Hoe registreer ik een ongeval?

Klik op ‘Registreer bouwongeval’. Na het aanmaken van een account logt u in. U doorloopt een aantal vragen over het betreffende ongeval. Door de slimme vraagstelling krijgt u snel inzicht in de oorzaken van het ongeval en direct adviezen om in de toekomst ongevallen te voorkomen. U heeft ook de mogelijkheid om direct het ongeval te melden bij de Inspectie SZW.

Waarom moet ik een ongeval registreren?

De werkgever is volgens artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om arbeidsongevallen te registreren. Met bouwongeval.nl kunt u na het registreren direct het ongeval melden bij de inspectie. Registratie en analyse is nodig om herhaling te voorkomen en preventie te plegen.

Kan ik een boete krijgen voor het niet melden of niet registreren van een ongeval?

Ja. Het normbedrag is € 4.500 voor het niet melden van een arbeidsongeval dat heeft geleid tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname.

Klik hier voor meer informatie over een meldingsplichtig arbeidsongeval.

Het boetenormbedrag voor het niet registreren van arbeidsongevallen is € 270. U bent verplicht de gemelde arbeidsongevallen én de arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen te registreren.

Wordt mijn registratie direct verstuurd naar de Inspectie SZW?

Nee. Met bouwongeval.nl registreert u het ongeval alleen voor uw eigen administratie. U heeft daarna de mogelijkheid om direct via een link in het programma een melding te maken bij de Inspectie SZW. Er is geen koppeling met welke organisatie dan ook.

Voldoet bouwongeval.nl aan de wet- en regelgeving en certificering?

Ja. Met het registreren van het ongeval voldoet u aan EU en SZW wetgeving en kunt u direct een melding maken bij de Inspectie SZW. Ook voldoet de tool aan certificering, zoals VCA, ISO, VGM, OHSAS en ESAW  en is deze afgestemd op de toekomstige NTA 8013.

Is bouwongeval.nl echt gratis?

Ja. Het gebruik van bouwongeval.nl is helemaal gratis.

Is bouwongeval.nl veilig?

Ja. Met uw unieke en persoonlijke inloggegevens werkt u in uw eigen veilige omgeving. U benadert de tool via uw webbrowser.

Kan ik bouwongeval.nl op iedere computer gebruiken?

Ja, zelfs met een smartphone kunt u op de site terecht. Het enige wat u nodig heeft is verbinding met internet.

Is bouwongeval.nl alleen online te gebruiken?

Ja. Via uw eigen webbrowser benadert u de tool. U heeft geen applicatie nodig om gebruik te maken van bouwongeval.nl.

Kan ik bouwongeval.nl met meerdere collega’s gebruiken?

Ja. De tool is in eerste instantie bedoeld voor de KAM-medewerker, werkgever of preventiemedewerker. Zij kunnen uitvoerders ook toegang geven, zodat zij op de bouwplaats al een melding kunnen maken. De KAM-medewerker kan vervolgens de analyse uitvoeren en het ongeval vergelijken.

Wat doet bouwongeval.nl met mijn gegevens?

Uw gegevens zijn alleen voor u inzichtelijk. U logt in via de beveiligde omgeving van Z login waarna uw gegevens alleen voor u inzichtelijk zijn. Arbouw kan alleen geanonimiseerde totaalgegevens gebruiken om onderzoek te doen naar gezonder en veiliger werken in de bouwnijverheid.

Is bouwongeval.nl up-to-date?

Ja. Wij volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van ongevallenregistratie en wetgeving. De eisen van en het proces rond het registreren worden hierop aangepast.

Door wie is bouwongeval.nl ontwikkeld?

Storybuilder is ontwikkeld door het ministerie van SZW. Storybuilder Bouw is ontwikkeld door Arbouw, in opdracht van Bouwend Nederland, FOSAG-NOA, FNV Bouw en CNV Vakmensen en met ondersteuning van het ministerie van SZW.